Jogszabályok:

 • 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól,
 • 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről,
 • 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról,
 • 2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról,
 • 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről,
 • 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről,
 • 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről,
 • 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól,
 • 314/2005 (XII.25) Korm. rendelet – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról,
 • 4/2007. (II. 21.) KvVM rendelet az egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól,
 • 309/2014. (XII.11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről,
 • évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről Közbeszerzési szabályzat