Hasznos információk

A leggyakrabban átvett hulladék típusok jellemzése

Egyéb települési hulladékok, ideértve a vegyes települési hulladékokat is, ez a kommunális hulladék tartalmazza a háztartási hulladékokat, valamint a háztartási hulladékokhoz hasonló jellegű és összetételű hulladékokat.

Zöld hulladékok (ágak-gallyak, lomb, fűnyesedék, stb.), amely biológiailag lebomló hulladékok a telephelyi kezelést követően komposzt termékként a talaj tápanyag utánpótlását szolgálhatják. Maximum 2 cm átmérőjű ágvastagság lehet a zöld hulladékban.

Építési-bontási hulladékok, törmelékek, amelyek csak inert anyagokat (pl: beton, tégla, cserép, kerámia, föld és kövek) tartalmaznak.

Az ingatlanhasználónál keletkező lomhulladékot, például elhasználódott bútorokat, nagydarabos elhasználódott háztartási, használati tárgyakat, amelyek a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedényzetekben nem helyezhetőek el, azokat szintén díj ellenében át tudjuk venni.

Elektronikai hulladékot mivel veszélyes hulladéknak minősül nem áll módunkba átvenni.

Beszállítható hulladékok azonosítása

A Ht. 63.§ (1) értelmében „a hulladék termelője, vagy – ha az nem állapítható meg – a hulladék birtokosa a hulladékot típus és jelleg szerint a hulladékjegyzékről szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint besorolja”.

A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. KvVM rendelet kimondja, hogy a hulladéklerakó üzemeltetője az engedélyében előírt feltételek mellett azt a hulladékot veheti át, amely megfelel az alapjellemzésnek, rendszeresen keletkező hulladék esetén a megfelelőségi vizsgálatnak.

Az alapjellemzés, valamint a megfelelőségi vizsgálat elvégzéséről, továbbá azok eredményeinek jegyzőkönyvben történő rögzítéséről a termelő, amennyiben a termelő nem ismert, a hulladék tulajdonosa, birtokosa (együtt: a hulladék átadója) köteles gondoskodni. Az alapjellemzésben, megfelelőségi vizsgálatban rögzített adatok helytállóságáért a hulladék átadója felelős, amit a jegyzőkönyv cégszerű aláírásával igazol. A jegyzőkönyv egy példányát a hulladék átadója köteles a REGIHU-HEJŐPAPI Kft. részére átadni.

Az alapjellemzéshez, megfelelőségi vizsgálathoz szükséges mintavételt és laboratóriumi vizsgálatokat erre akkreditált laboratórium végezheti. Társaságunk nem végez ilyen vizsgálatot.

A hulladék átadója a hulladéknak a hulladéklerakón való átvételét megelőzően – illetve ugyanazon típusú hulladék rendszeres átadása esetén a szerződéskötéskor – az alapjellemzéssel, azt követően megfelelőségi vizsgálattal igazolja az üzemeltető számára, hogy a hulladék az adott hulladéklerakón átvehető.

A hulladékátvétel menete

A honlapon elérhető „Egységes környezethasználati engedély (lerakó)” dokumentumban feltüntetett hulladékokat tudjuk – az engedélyben meghatározott mennyiségig – átvenni.

Semmilyen veszélyes hulladékot nem veszünk át!

Többek között nem tudjuk átvenni az elemeket, akkumulátorokat, izzókat, fénycsöveket, növényvédő szereket, motorolajokat, üvegszálat tartalmazó műanyag karosszériát, gumiabroncsot, stb.. Továbbá elkülönítetten gyűjtött szelektív csomagolási hulladékot sem veszünk át.

Átutalásos szerződésigényüket előre jelezzék az info@regihu.hu e-mail címen.

A hulladék behozatalának menete:

  1. A kapuhoz való megérkezés során az őrszolgálatnál jelezni kell a hulladékbehozatali szándékot.
  2. Sorompón történő áthaladás.
  3. Mérlegre történő felállás.
  4. A mérlegkezelő eligazítja, hogy merre kell tovább menni és hogy hová pakolható le a behozott hulladék.
  5. Lepakolás után a kioldali mérlegre való felállás, mérlegelésnek megfelelően fizetés.
  6. Telephely elhagyása.

Egyéb információk

Magyarország egész területéről tudunk fogadni – az engedélyünkben szereplő mennyiségig –hulladékot.

A telephelyünkön nem üzemel a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretein belül működő hulladékudvar. A környéken elhelyezkedő hulladékudvarokról az alábbi linken tájékozódhat: http://bmhnonprofit.hu/szolgaltatasaink/hulladekudvarok/hulladekudvarok-nyitvatartasa/

Telephelyünkön csak díj ellenében lehet hulladékot behozni, díjszabásaink a „DÍJAK” menüpont alatt elérhetőek. Csak nem veszélyes hulladékokat veszünk át! Komposztot lakossági részre nem értékesítünk.

Telephelyünk hétvégén és ünnepnapokon zárva van.